ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1. 24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του συνδρομητή ένα κέντρο αναγγελίας ζημιών, στο οποίο θα εκτελούνται καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και αποκλειστικά στο τηλέφωνο 2130101900,Ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι εξής εργασίες:
– Λήψη κλήσεων των συνδρομητών ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
– Έλεγχος κάλυψης.
– Συλλογή και καταγραφή βασικών στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του συνδρομητή.
– Άνοιγμα φακέλου ζημιάς.

Άρθρο 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο πελάτης της Εταιρείας θα συμπληρώσει επιτόπου τη Δήλωση Ατυχήματος μέσω της εφαρμογής η οποία στη συνέχεια θα υπογράφετε στο τόπο του ατυχήματος. Η συμπλήρωση της δήλωσης θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του συνδρομητή όπως αυτές θα έχουν γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος της συνδρομής.

Άρθρο 3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ( ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ )
Το συντονιστικό κέντρο της Εταιρείας θα βοηθήσει τον συνδρομητή στην σύνταξη του Εντύπου Φιλικού Διακανονισμού μέσω της εφαρμογής στον τόπο του ατυχήματος.
Τα αρχεία θα αποστέλλεται στο Τμήμα Ζημιών του Ασφαλιστή του συνδρομητή μαζί με το προαναφερόμενο υλικό

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Ο πελάτης μέσω της εφαρμογής :
α) Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα δίνοντας ειδική έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης.
β) Θα καταγράψει τα στοιχεία συμμετεχόντων στο ατύχημα και τα στοιχεία των πιθανών αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αποδοχή της ζημιάς από τον Ασφαλιστή.
γ) Θα περιγράψει τον τόπο ατυχήματος ( δρόμους, κατεύθυνση οχημάτων, φανάρια, σήμανση κ.λπ. ) και υπό τη μορφή σχεδιαγράμματος με σκοπό τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας του συμβάντος.

Άρθρο 5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ο συντονιστής θα παρέχει στον συνδρομητή βασικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει για την καλύτερη αντιμετώπιση του ατυχήματος όπως κλήση της Τροχαίας σε περίπτωση σωματικών βλαβών, ανάγκη ή μη καταγραφής στοιχείων εμπλεκομένων, Τ.Ο.Τ.Α. κ.τ.λ..

Άρθρο 6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που λόγω των δυσχερών συνθηκών συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ο συνδρομητής δε δύναται να ενημερώσει το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον για την επίλυση σημαντικών εκκρεμοτήτων, η Εταιρεία, μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, του προσφέρει τη δυνατότητα μεταβίβασης των επειγόντων μηνυμάτων.

Άρθρο 7. ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Εταιρεία με την αναγγελία της ζημιάς θα προβεί στο άνοιγμα ηλεκτρονικού φακέλου στον οποίο θα καταχωρηθούν στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί από το υλικό που έχει αποσταλεί στον τόπο συμβάντος ( Δήλωση Ζημιάς, φωτογραφίες, ειδικές σημειώσεις ).

Άρθρο 8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ 24 ΩΡΗ ΒΑΣΗ
Ο Μεσίτης θα έχει πρόσβαση σε 24ωρη βάση μέσω του διαδικτύου και χάριν ενός προσωπικού κωδικού σε μια ειδική βάση δεδομένων των ζημιών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
Ο Μεσίτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατά νόμο λήψη της απαραίτητης εξουσιοδότησης από τον συνδρομητή για τη μεταβίβαση σε αυτόν από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων του συνδρομητή στα πλαίσια της παροχής αυτής.